ANETTE BERG

GYNEKOLOG, SPESIALIST I FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

  • 1989 Cand. med. Københavns Universitet
  • 1989-1991 Turnustjeneste Sentralsykehuset i Stavanger og Rennesøy kommune
  • 1991-2001 Spesialist utdannelsen utført ved Sentralsykehuset i Stavanger, Ullevål Universitetssykehus og Aker sykehus
  • 2001 Ferdig spesialist
  • 2001-2007 Overlege Kvinneklinikken Ullevål Universitetssykehus endoskopisk seksjon
  • 2007-2009 Overlege og medisinsk faglig ansvarlig akutt enheten Kvinneklinikken Ullevål Universitetssykehus
  • 2009-2015 Privatpraktiserende spesialist i egen praksis Dr. Anette Bergs spesialistpraksis AS
  • 2015 –Privat praktiserende spesialist og partner i Oslogynekologene AS
  • 2012-2016 Styremedlem Oslo Gynekologiske forening

Bred erfaring innefor de fleste gynekologiske problemstillinger og kan være behjelpelig med både utredning og behandling. Følger også opp risiko svangerskap.