Om oss

Oslogynekologene AS i Majorstuhuset, Kirkeveien 64 A, 7 etg består av 9 spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. 4 jobber på dagtid med avtale og for å få time hos en av disse må man ha henvisning. De øvrige 5 jobber helprivat på tirsdag kveld. For å få time her behøver man ikke henvisning og time kan bestilles direkte her på siden. Prisen er 1550 kr.
Alle legene har lang erfaring fra sykehus og privat praksis og kan være behjelpelig med de fleste problemstillinger relatert til gynekologi, svangerskap, infertilitet og fostermedisin.

Kontoret har også 3 erfarne legesekretærer.

Vi ønsker primært fra første stund å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste kan du formidle dine ønsker til oss. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.