ANNY SPYDSLAUG

GYNEKOLOG- PRIVAT KVELDSLEGE

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp 1994.
Siste 20 år overlege ved gynekologisk avdeling ved en universitetsklinikk (utredning og kirurgisk behandling).
Generell kompetanse innen fagområdet gynekologi.

Spesialkompetanse:

  • Utredning og behandling av urinkontinens (15 års erfaring)
  • Utredning og behandling av fremfall (15 års erfaring)
  • Oppfølging av kvinner som har hatt skade av endetarmsmuskulatur ved fødsel (sfinkterrupturer) (14 års erfaring)

Forskningsprosjekter innen urogynekologi
Siste 20 år privat praksis kveldspraksis