MARIT LIENG

Spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer i 2004.  Har mastergrad fra UK innen avansert gynekologisk kikkhullskirurgi (2007) og i Helseadministrasjon fra UiO (2012).  

Overlege ved gynekologisk avdeling, OUS siden 2005. Professor ved UiO. Avdelingsleder ved gynekologisk avdeling, OUS fra 2016. Privat praksis ved siden av sykehusstillingen siden 2004.

Hovedinteresse er godartede gynekologiske tilstander og minimalt invasiv gynekologisk kirurgi (kikkhullskirurgi). Har bred klinisk erfaring innen gynekologi (kvinnesykdommer), underviser medisinerstudenter og veileder doktorgradsstipendiater innen disse fagområdene.