OSKAR ÅKESSON

GYNEKOLOG, SPESIALIST I FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

  • Spesialistutdanning  og videre arbeid ved Radiumhospitalet, Bærum Sykehus, Ullevål Sykehus, Rikshospitalet.
  • Overlege ved Seksjon for Fostermedisin Rikshospitalet siden 2010.
  • Periodvis vikar i Privatpraksis/kveldspraksis Smestadgynekologene siden 2010.
  • Privatpraksis i avtalehjemmel 50/50 senior/junior siden 2014 og partner i Oslogynekologene siden 2015.
  • Styremedlem i Oslo Gynekologiske Forening siden 2015.

Tilbyr utredning av de fleste typer gynekologiske problemstillinger og infertilitet, samt har spesialintresse i Fostermedisin og Risikosvangerskap.