PAWEL WILKOSZ

Kommer fra Polen, cand. med. ved Universitetet i Gdansk i 2002, faglig jevngod med graden cand. med. ved Universitetet i Oslo i 2003.

Turnustjeneste på Kongsberg Sykehus og Ål Hallingdal. Ferdig spesialist i gynekologi og obstetrikk i mars 2012.

Har jobbet på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål siden 2009. Jobber både med gynekologi og obstetrikk. Hovedinteresse innen infertilitet, er fast ansatt som overlege på IVF- seksjonen OUS-HF hvor han har startet doktorgradsarbeid med tema “The impact of unilateral oophorectomy on reproductive ageing and follicle dynamics in the remaining ovary”. Les mer her.

I tillegg erfaring fra Ringerike Sykehus og Drammen Sykehus, hvor han har jobbet på føde/gyn. avdeling som overlege. Har fortsatt ansettelses forhold begge steder.

Har også vært ansatt på Kvinnehelsesenteret som stipendiat og har erfaring med studentundervisning fra AHUS.

På Oslogynekologene AS siden 01.01.16.