SVERRE SAND

 • Studier ved George Washington University, Washington DC, USA
 • Cand med Oslo 1986
 • Tjeneste ved kirurgisk og psykiatrisk avdeling.
 • Spes Fødselshjelp og Kvinnesykdommer 1995
 • Overlege Kvinneklinikken, Sykehuset innlandet, avd Elverum,
 • Overlege Kvinneklinikken, Aker Universitetssykehus, Oslo ,
 • Seksjonsoverlege, senere seksjonssjef Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, Oslo Universitetssykehus avd Ullevål.
 • Tilknyttet seksjon for barnløshet.
 • Mange år jobbet med problemer knyttet til FGM (kvinnelig omskjæring).
 • Lederutdanning Bedrifsøkonomisk Institutt (BI)
 • Avtalespesialist, Oslogynekologene fra 2010
 • Nestleder PSL (Praktiserende spesialisters landsforening )
 • Medlem diverse råd og utvalg.

Interessefelt: Svangerskap/risikosvangerskap, barnløshet, generel gynekologi, problemer knyttet til omskjæring.