TORUN GARMANN CLAUSEN

GYNEKOLOG

  • Tidligere jobbet ved Kvinneklinikken Aker fra 1989-2000.
  • Overlege på Kvinnesenteret Ullevål fra 2000-2009.
  • Spesialistpraksis fra 2009.
  • Doktorgrad innenfor preeklampsi (svangerskapsforgiftning) , kost og ernæring av gravide i 2002.
  • Interesse: generell gynekologi og oppfølging av risikosvangerskap.